Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

Bankalar, mali kuruluşlar, finansal kiralama şirketleri, kredi alan şahıslar ve iflas uygulayıcıları büromuzca temsil edilip, her türlü hizmet avukat ve danışmanlarımızca sağlanmaktadır. Büromuz tarafından yapılan işler, başta şirketler hukuku olmak üzere ticaret hukukunun tüm alanları ve özellikle Rekabet hukuku, Haksız rekabet, Taşıma hukuku, Şirket tasfiyesidir ulusal, uluslararası ve off-shore bankalarla ilgili birçok işlemi kapsamaktadır.

Büromuz Sözleşmelerin Akdedilmesi konusunda, imza öncesi yapılacak müzakere, sözleşme taslağının hazırlanmasında derin bir tecrübeye sahiptir.

Büromuzca verilen hizmetler:

 • İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonlar
 • Bankalar Hukuku ve Finans/kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık vermek.
 • Finansal Kiralama
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Şirket Finansmanı
 • Proje Finansmanı
 • Uluslararası Ticaret Finansı
 • Sermaye Piyasası Uygulamaları
 • Hukuki denetim raporları
 • Hisse devir ve satış sözleşmeleri
 • Birleşme sözleşmeleri

Hukuk Büromuz nezdinde yapılan sözleşmeler;

 • Ortaklık Sözleşmeleri
 • Mal Alımı Sözleşmeleri
 • Uluslararası dağıtım sözleşmeleri
 • Joint Ventures
 • Franchise Sözleşmeleri
 • Acenta Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Her türlü bankacılık sözleşmeleri
 • Sözleşme şartlarındaki değişiklikler
 • Lisans Sözleşmeleri
 • Factoring sözleşmeleri
 • Leasing sözleşmeleri
 • İş Sözleşmeleri
 • Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri
 • Know-How ve lisans