Fikrî Mülkiyet Hukuku

Fikrî Mülkiyet Hukuku

Fikrî Mülkiyet Hukuku

Globalleşme yolunda uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, ulusal ve yabancı firmaların kendilerine ait ayırt edici karakteristik ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknoloji transferlerinin korunmasının gerekliliğini daha da artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınai Haklar Hukuku Türkiye'de de hızla gelişmiştir. Bu doğrultuda birçok konvansiyona taraf olarak ilgili kanunlar yenilenmiş ve geliştirilmiştir.

Marka ve Patent avukatlarımız Fikri ve Sınai Haklar konularında hem teorik hem pratik deneyime sahiptirler.

Özellikle yabancı marka, patent, endüstriyel tasarımların Türkiye'de tescili ve korunması ve Türk marka, patent ve endüstriyel tasarımlarının yabancı ülkelerde tescili ve korunması konularında çalışan departmanımız müvekkillerine en iyi hizmeti sunmaktadır.

Sağladığımız Hizmetler;

  • Türk ve yabancı şirketlerin ve gerçek kişilerin TPE başvuruları ve bu aşamadaki işlemlerin takibi.
  • Fikri mülkiyet alanındaki her türlü hukuki sorunun Paris, Nice, Stockholm Antlaşmaları ve Markalar Hakkında KHK uyarınca çözümü.
  • Marka ve Haklarına İlişkin her türlü İşlem.
  • Patent Haklarına İlişkin her türlü İşlem.
  • Telif Hakları.
  • Ticari Sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi.
  • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet Hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri.
  • Lisans sözleşmeleri görüşmelerine danışmalık ve sözleşmeleri hazırlamak.
  • Endüstriyel Tasarım Başvurular.