İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku

Avukatlarımız iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında müvekkillerimize her türlü hukuki yardımı sunmakta; bireysel ve kolektif düzeyde şirketlere danışmanlık yapmaktadır.

  • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerinin yapılması
  • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının dava yolu ile halli
  • İş kazası ve hastalıkları.