Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuk ile ilgili olarak yaptığımız çalışmalar, bu sektör ile ilgili geniş konular dizisini kapsamaktadır. Hem sigorta şirketlerini, hem de sigorta edilen şirketleri temsilen hareket etmekte ve sigorta konularında şu hukuki hizmetleri vermekteyiz;

  • İhtilafların halli,
  • Poliçe taslaklarının ve belgelerin hazırlanması,
  • Emlak, taşıt, mali sorumluluk, sağlık ve iş görmezlik sigortası.